(044) 599-64-48 (067) 209-60-88
(066) 06-101-76

Біологія і екологія (рівень стандарту) 11 клас


Мистецтво. 2 клас

10.08.2010

Вийшов друком “Робочий зошит з біології учня 10 класу” авторів О.А. Андерсон, М.А. Вихренко.

Творчим колективом співавторів, в складі Андерсон О.А. та Вихренко М.А. створений « Робочий зошит з біології для 10 класу». Зміст навчального посібника відповідає програмі для середніх загальноосвітніх закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Посібник призначений для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв, гімназій при вивченні курсу загальної біології на рівні стандарту. Додатково розроблені лабораторні та практичні роботи академічного рівня. «Робочий зошит з біології для 10 класу» входить до комплекту робочих зошитів з біології для 7-11 класів, що видаються під єдиним редагуванням, уніфіковані за формою та змістом.

Процес демократизації суспільства спричинив значні зміни в різних сферах людської діяльності, в тому числі і в галузі освіти. Стрижневі напрями цієї перебудови визначено в Національній доктрині розвитку освіти України. Реформування освіти передбачає реалізацію принципів гуманізації, демократизації освіти. Метою сучасної системи освіти й виховання є формування всебічно розвиненої особистості, здатної до соціальної адаптації, індивідуалізації та інтеграції в соціокультурному оточенні. Державні цілі, суспільне замовлення трансформуються через конкретні педагогічні завдання, визначені у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державній національній програмі «Освіта».

Особливу увагу приділяють формуванню компетенцій особистості – інтегрованому результату навчальної діяльності учнів, що формуються передусім завдяки опануванню змістом загальної середньої освіти. Одними з найважливіших завдань педагогічної науки на сучасному етапі є розробка нових засобів навчання відповідно до сучасного змісту освіти. Одним з таких засобів навчання є робочий зошит. В процесі дослідження активізації самостійної роботи учнів та індивідуалізації навчальних завдань проблему робочого зошита висвітлює в своїх працях І.Е.Унт. Автор зазначає, що «рабочая тетрадь – особенно удобный тип учебной литературы для представления учащимися индивидуализированных учебных заданий».

Структурною одиницею робочого зошита є розділи, котрі відповідають темам навчальної програми. Кожна тема містить перелік знань і вмінь, які необхідно засвоїти, опорні конспекти, лабораторні, практичні та самостійні роботи та різнорівневі запитання до узагальнення з теми. Тип сторінки робочого зошита несе певне дидактичне навантаження. Актуалізація опорних знань забезпечується самостійними роботами, які розроблені для повторення навчального матеріалу попередніх курсів біології. Мотивація навчальної діяльності здійснюється на основі змісту сторінки «Навчальні завдання», вивчення нового навчального матеріалу – на основі завдань на сторінках «Лабораторна робота» та «Практична робота». Закріплення навчального матеріалу відбувається при виконання індивідуальних завдань на сторінках «Самостійна робота». Узагальнення, систематизація та самоконтроль вивченого навчального матеріалу здійснюється на основі виконання завдань для самоконтролю та опрацювання запитань до узагальнення теми. Завдання для самоконтролю дозволяють індивідуалізувати навчання: представлені тестами, завданнями з малюнками, тестами у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Посібник містить певну кількість вільних сторінок, що дозволяє вчителю творчо застосовувати різноманітні методичні прийоми, а учневі занотовувати додатковий навчальний матеріал.


Офіс: 03065, м. Київ-65, а/с №68
Тел: (044) 599-64-48
shkolyar_info@ukr.net